/
/

#KlarFramtid

I EU-projektet #KlarFramtid jobbar vi för att varje elev ska bli sedd och få samma möjligheter till lyckade studier och ett yrkesliv att se fram emot. Framtidsteamet i Katrineholm utgör ett av fem delprojekt i #KlarFramtid.

Framtidsteam

Ett framtidsteam för dig!

#KlarFramtid i Katrineholm utgörs av vad vi valt att kalla för ett framtidsteam. Vi i framtidsteamet jobbar för att stötta dig i din verklighet, finnas som ett bollplank och en hjälp i kontakten med skola och arbetsmarknad.

Vi som är kopplade till teamet har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet av den värld mellan studier och vuxenliv som inte alltid är så lätt att navigera i. Varmt välkommen med dina funderingar och frågor - vi finns här för dig!

Det här kan vi hjälpa till med

 • Personlig kontakt och stöd
 • Hjälp att sätta mål för framtiden
 • Aktiviteter enskilt och i grupp
 • Samordna kontakter i och utanför skolan

Vill du vara med? Fyll då i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Vid intresseanmälan behöver du ta del av alla fyra dokumenten.

Februari 2021

Philip Winberg är vår nya medarbetare i projektet och har rollen som elevhandledare. Philip kommer under våren att arbeta vid Järvenskolan City för att lära känna elever i årskurs 9 och finnas som stöd inför att eleverna ska börja gymnasiet.

Robert Allen, studie-och yrkesvägledare vid Viadidakts Ungdomstorg, ingår nu i vårt framtidsteam. Han träffar ungdomarna så fort de visar intresse för att börja studera.

Vi fortsätter att arbeta med samverkan med deltagare och KAA-ungdomar i vårt framtidsteam. Vår förhoppning är att påbörja uppsökande verksamhet efter påsklovet.

December 2020

Vi har utökat framtidsteamet med Linda Sanderberg som är verksamhetsledare för både Ungdomsenheten och Ungdomsmottagningen i Katrineholm. Vi närmar oss även slutet av året och vi sammanfattar arbetet i en årsrapport. Här är några punkter vi har arbetat med under året:

 • Utbildning i MBT, Mentalization Based Treatment, med professor Anthony Bateman från Anna Freaud Center.
 • Framtidsteamet startades upp och träffas en gång i veckan för att samverka gällande deltagare i projektet.
 • Vi samverkar med Flen och Vingåker gällande ungdomar som är inskrivna i KAA, det Kommunala Aktivitetsansvaret.
 • Vi samverkar med samtliga delprojekt har har bland annat gjort ett studiebesök i Köping.
 • Vi samverkar med projekt SamSTART för att ge deltagare möjligheten att gå vidare mot arbetsmarknaden.

November 2020

På grund av pandemin har två inplanerade konferenser blivit inställda och flyttats fram. Vårt arbete med deltagare i projektet är däremot inte inställt och i framtidsteamet fortsätter vi ses digitalt.

Oktober 2020

Vi kommer att rekrytera ytterligare en elevkoordinator till projektet som främst ska stödja ungdomar i årskurs 9. Övergången från årskurs 9 till gymnasiet är ett stort och viktigt steg som är jobbigt för många att ta. Vi hoppas att vår nya projektmedarbetare kan vara på plats i januari och stötta eleverna.

September 2020

Vi arbetar på i projektet och har både flera deltagare inskrivna i projektet och nya på väg in. Vår elevkoordinator Fredrik har sitt kontor precis utanför entrén vid Duveholmsgymnasiet och det underlättar samverkan med mentorer och personal i skolornas elevhälsoteam.

Katrineholms första Dialogkonferens har varit. Vi fick bland annat en presentation av undersökningen Liv & Hälsa ung. Det blev många givande diskussioner om hur vi kan jobba framåt i projektet.

Juni 2020

Undervisningen bedrivs fortfarande på distans för gymnasieeleverna. Framtidsteamet har möten varje vecka och projektet fylls sakta på med nya deltagare. Fokuset är just nu främst på elever i årskurs 9 som ska börja gymnasiet i höst. Det är viktigt att de får stöd i att ta det stora steget till en högre utbildning.

April 2020

På grund av covid-19 har nästan all undervisning gått över till distans för studerande vid gymnasiet och vuxenutbildningen. Vilka konsekvenser det blir för projekt #KlarFramtid är i dagsläget svårt att ha en uppfattning om. Vi jobbar på som vanligt med det som går.

Framtidsteamet har den senaste tiden fokuserat på våra ungdomar som är inskriva i Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). Vår elevkoordinator Fredrik Winberg har varit ute och informerat om projektet till skolornas elevhälsoteam.

Mars 2020

Vi är igång! Första januari startade vi på riktigt upp projektet #KlarFramtid. Vi är fem delprojekt som kommer arbeta med cirka 500 ungdomar fram till juni 2022. I Katrineholm kommer vi arbeta med ungdomar i åldern 15-20 år.

Framtidsteamet, som är ett mobilt närvaroteam, har startats upp i Katrineholm. Teamet är en samverkan mellan Bildningsförvaltningen och Viadidaktsungdomstorg. Vi kommer arbeta med tidiga insatser för att fånga upp ungdomar i behov av stöd innan de skrivs ut från gymnasiet.

Fredrik Winberg är anställd som Elevkoordinator i #KlarFramtid och kommer vara länken mellan gymnasiets elevhälsoteam och projektets framtidsteam.

#KlarFramtid medfinansieras av Europeiska socialfonden och kommer att erbjudas till cirka 500 ungdomar i fem olika delprojekt. Region Sörmland är projektägare och har en samordnande roll.

 • Delprojekt Eskilstuna (Arbetsförmedlingen)
 • Delprojekt Eskilstuna (Rekarnegymnasiet)
 • Delprojekt Köping
 • Delprojekt Oxelösund
 • Delprojekt Katrineholm

Projektet pågår under åren 2019 – 2022 och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Målgrupp är ungdomar i åldern 15-24 år.

Delprojektens gemensamma mål är att få fler ungdomar att slutföra gymnasiet, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden och väcka en framtidstro hos varje individ.

Projektet stöttas också av Samordningsförbundet RAR och Samordningsförbundet Västra Mälardalen.

Kontakta oss

Inger Christensen, projektledare
inger.christensen@katrineholm.se
0725-48 64 37

Fredrik Winberg, elevkoordinator
fredrik.winberg@katrineholm.se
0704-58 09 71

Johanna Bergström, arbetsmarknadscoach Viadidakts ungdomstorg
johanna.bergstrom@viadidakt.se
0150-48 80 74