UF-företag

På våra gymnasieskolor får du chansen att testa livet som entreprenör! Ett UF-företag är ett företag som startas, drivs och avvecklas under ett läsår på gymnasiet. Syftet är att ge unga möjlighet att träna entreprenörsskap och företagande.

Elev i gymnasiet sitter vid en kassa.

Hur går det till?

Du kan driva UF-företag själv eller tillsammans med andra.

Under ett år får du möjlighet att driva ett eget företag i utbildningssyfte som en del av dina studier. Du, eller ni, som startar företaget arbetar fram en affärsplan, gör en budget, inköp med mera och arbetar strategiskt med er vara eller tjänst. Ni kommer också att få delta på mässor.

Efter ett år avvecklas företaget och du har många värdefulla erfarenheter med dig in i framtiden.

Vill du träffa några elever som driver UF-företag? Hör av dig till studie- och yrkesvägledaren på din högstadieskola.