Prövning

En prövning är en bedömning av en elevs kunskaper inom ett specifikt ämne. Eleven kan prövas för ett ämne i grund- eller specialskolan, i en kurs i gymnasieskolan samt inom vuxenutbildningen.

Prövning för den som är elev i gymnasieskolan

En person som går i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning på skolan i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.

Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan

En person som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, förutom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Man får bara göra prövning om skolan anordnar den aktuella kursen. I detta fall kan personen göra prövning även om den tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen.

Källor: 8 kapitlet 24 - 26 §§ i gymnasieförordningen och kapitel 2.5 i läroplanen för gymnasieskolan.

Anmälan till prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan

Vi tar emot ansökningar till vårterminens prövningar senast den 15 december och för höstterminens prövningar senast den 15 augusti. Information om beviljad prövning, prövningens upplägg och prövningsdatum meddelas för vårterminens prövningar senast den 31 januari och för höstterminens prövningar senast den 30 september. Kostnaden är 500 kronor per prövning och du kommer att få uppgifter om vilket konto avgiften ska betalas in på då din ansökan är beviljad. Om du väljer att inte påbörja eller genomföra en betald prövning görs ingen återbetalning. Prövningen ska utföras under den termin som den är ansökt till. Om prövningen inte utförs under gällande termin ska ny ansökan skickas in och ny avgift betalas. Om du får ett icke godkänt betyg måste du ansöka om att göra en ny prövning och betala in en ny avgift. Om du genomför prövningen med målet att ta ut din gymnasieexamen, observera att du själv ansvarar för att kontakta aktuell skola snarast efter att din prövning har betygsatts. Examen utfärdas inte per automatik. 

Anmälan till prövning görs via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..