Naturvetenskapsprogrammet

För dig som vill ha en bred grund att stå på. Du tränar dig i att tänka kritiskt, resonera logiskt och lösa problem. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Elever på Naturvetenskapsprogrammet arbetar med en uppgift
Foto: Hanna Maxstad.

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik.

Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser.

Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier. Vi stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknisk utrustning.

På Naturvetenskapsprogrammet är studietakten intensiv och du får vara beredd på att jobba. Kurserna är intressanta och ger en bred kompetens. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta ämnesområden på högskola och universitet.

Elever i labbrockar häller vätska i ett provrör.

Till årskurs två väljer du specifik inriktning. I dag erbjuds:

Naturvetenskap

Du får en naturveteskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier. På programmet fördjupar du dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du läser även fördjupningskurserna bioteknik samt miljö- och energikunskap.

Naturvetenskap och samhälle

Du läser ytterligare en kurs i biologi och samhällskunskap, plus geografi och kurser inom miljö och hållbar utveckling. Inriktningen är tvärvetenskapligt utformad och tar upp hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Den behandlar samspelet mellan människan och omgivningen. På programmet finns projektveckor som fördjupar dina kunskaper inom olika områden, bland annat om sjöarnas status och hur man tar reda på detta. Under hela din studietid kommer studiebesök genomföras på företag i både närområdet och längre bort.

Gymnasiearbetet i årskurs tre fokuserar på att du som elev genomför en egen naturvetenskaplig undersökning med stöd av handledare.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5 & 6, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik 1c, 2c & 3c, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 & 3, Moderna språk (100 poäng).

Programgemensamma kurser: Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1.

600 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet till höstterminen 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se