Naturvetenskapsprogrammet

För dig som vill ha en bred grund att stå på. Du tränar dig i att tänka kritiskt, resonera logiskt och lösa problem. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Elever på Naturvetenskapsprogrammet arbetar med en uppgift
Foto: Hanna Maxstad.

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik.

Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser.

Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier. Vi stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknisk utrustning.

På Naturvetenskapsprogrammet är studietakten intensiv och du får vara beredd på att jobba. Kurserna är intressanta och ger en bred kompetens. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta ämnesområden på högskola och universitet.

Elever i labbrockar häller vätska i ett provrör.

Till årskurs två väljer du specifik inriktning. I dag erbjuds:

Naturvetenskap

Du får en naturveteskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier. På programmet fördjupar du dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du läser även fördjupningskurserna bioteknik samt miljö- och energikunskap.

Naturvetenskap och samhälle

Du läser ytterligare en kurs i biologi och samhällskunskap, plus geografi och kurser inom miljö och hållbar utveckling. Inriktningen är tvärvetenskapligt utformad och tar upp hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Den behandlar samspelet mellan människan och omgivningen. På programmet finns projektveckor som fördjupar dina kunskaper inom olika områden, bland annat om sjöarnas status och hur man tar reda på detta. Under hela din studietid kommer studiebesök genomföras på företag i både närområdet och längre bort.

Gymnasiearbetet i årskurs tre fokuserar på att du som elev genomför en egen naturvetenskaplig undersökning med stöd av handledare.

Kurser och programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5 & 6, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik 1c, 2c & 3c, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 & 3, Moderna språk (100 poäng).

Programgemensamma kurser: Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1.

600 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

 

Utbildingsplan

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du får läsa i programmet. Du kan också se i vilken årskurs du som elev läser kurserna.

Utbildningsplanen kan komma att ändras.

Inriktningar och yrkesutgångar erbjuds i mån av plats och vid tillräckligt många sökande. Betygsurval kan behövas vid fler sökande än platser. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har frågor om det.

 

Utbildningsplan naturvetenskap, naturvetenskap

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1b

100

 

 

100

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1c

100

100

 

 

Matematik 2c

100

100

 

 

Matematik 3c

100

 

100

 

Religionskunskap 1

50

 

 

50

Samhällskunskap 1b

100

100

 

 

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Biologi 1

100

100

 

 

Fysik 1a

150

 

150

 

Kemi 1

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Naturvetenskap

 

 

 

 

Biologi 2

100

 

100

 

Fysik 2

100

 

 

100

Kemi 2

100

 

100

 

Matematik 4

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Moderna språk

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Bioteknik

100

 

100

 

Miljö- och energikunskap

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

Utökad kurs

 

 

 

 

Matematik 5 100 poäng erbjuds som utökad kurs i åk 3

 

 

 

100

 

 

Utbildningsplan naturvetenskap, naturvetenskap och samhälle

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1b

100

 

 

100

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1c

100

100

 

 

Matematik 2c

100

100

 

 

Matematik 3c

100

 

100

 

Religionskunskap 1

50

 

 

50

Samhällskunskap 1b

100

100

 

 

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Biologi 1

100

100

 

 

Fysik 1a

150

 

150

 

Kemi 1

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

 

 

 

 

Geografi 1

100

 

100

 

Samhällskunskap 2

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Moderna språk

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Biologi 2

100

 

100

 

Hållbart samhällsbyggande

100

 

100

 

Miljö- och energikunskap

100

 

 

100

Politik och hållbar utveckling

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 Totalt

2500

 

 

 

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Naturvetenskapsprogrammet Pdf, 425.6 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se