Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är intresserad av samhället ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Programmet är högskoleförberedande.

Elever från samhällsprogrammet sitter runt ett bord, de pratar och ler.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och resten av världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats.

Du studerar människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare, samt samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala, historiska och politiska perspektiv. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Studier i moderna språk ingår.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en god förberedelse för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du övas i högskoleförberedande arbetssätt genom att läsa vetenskapliga texter, arbeta i projekt, skriva rapporter, ha seminarier samt använda samhällsvetenskapliga metoder som exempelvis intervjuer.

Tre elever sitter framför sina datorer, en av dem ler mot kameran.
Foto: Hanna Maxstad.

Inriktningar

Till årskurs två önskar du inriktning. I dag kan du välja på tre inriktningar.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och livsvillkor i Sverige och andra delar av världen. Du studerar aktuella och historiska händelser med ett internationellt fokus. På så sätt breddar och fördjupar du dina kunskaper om omvärlden och lär dig analysera och förklara samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. Den här inriktningen är för dig som är intresserad av internationella frågor och vill lära dig mer om och förstå din omvärld.

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare eftersom du bland annat studerar mänskligt beteende, mänsklig utveckling, ledarskap och kommunikation. Vi arbetar ofta utifrån diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar.

Medier, information och kommunikation

Du lär dig om mediernas roll i samhället och hur du kan använda dig av dem för att förmedla text, bild och ljud på ett intresseväckande sätt. Du får praktiska och teoretiska kunskaper om medier och medieproduktion och lär dig grunderna i att jobba med tidning, radio, tv, film, webb och sociala medier.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5 och 6, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik 1b och 2b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma kurser: Filosofi 1, Psykologi 1

Det tillkommer 750 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser samt kurser i moderna språk.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om programmet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Jenny Palm

Telefon: 0150-577 38
Mejl: jenny.palm@katrineholm.se