Bygg- och anläggningsprogrammet

För dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Elev som skruvar i vägg, Foto Hanna Maxstad

Du lär dig om byggnation, anläggning, måleri och plåtslageri och du får kunskap om hur man bygger på ett säkert och miljömässigt sätt. Hos oss får du god kännedom om branschen och lär dig om byggyrkenas olika arbetsprocesser.

I årskurs ett läser alla elever gemensamt och provar på olika material och arbetsmetoder inför inriktningsvalet till årskurs två.

Inom programmets alla inriktningar erbjuder vi dig möjligheten att få viktiga certifikat och tillstånd såsom till att köra mobila arbetsplattformar, bygga ställning och skjuta med bultpistol.

Under studietiden går du på byggmässor och gör studiebesök på byggarbetsplatser i Katrineholm och på andra orter. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Programmet är branschrekommenderat, vilket innebär att det är godkänt av Byggindustrins yrkesnämnd, BYN.

I programmet ingår de kurser som ger dig en grundläggande behörighet för fortsatta eftergymnasiala studier. Dessa kan du dock välja bort om du inte tycker det är relevant för dig.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. Det är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig erfarenheter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Elever som inte har intresse av vidare studier kan välja bort de kurserna.

Elev på byggprogrammet sågar i en bräda.

Inriktningar

I årskurs 1 får du även några prova-på veckor miljöpraktik på olika företag inför ditt inriktningsval i årskurs 2. Tre av våra inriktningar är lärlingsutbildningar. Idag erbjuder vi dessa inriktningar:

Husbyggnad

Du lär dig byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som betongarbetare, murare, träarbetare, golvläggare och glastekniker.

Mark och anläggning – lärlingsutbildning

Du lär dig markarbeten för vägar och platt- och stenbeläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som väg- och anläggningsarbetare och beläggningsarbetare.

Plåtslageri – lärlingsutbildning

Du lär dig plåtslageri inom byggnation, ventilation och inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.

Måleri – lärlingsutbildning

Du lär dig färg, ny- och ommålning och uppsättning av olika väggbeklädnader. Inriktningen ger möjlighet till jobb som byggnadsmålare.

Kurser och programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2 och Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1. Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Bygg- och anläggning 1 & 2.

1200 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

 

Utbildingsplan

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du får läsa i programmet. Du kan också se i vilken årskurs du som elev läser kurserna.

Utbildningsplanen kan komma att ändras.

Inriktningar och yrkesutgångar erbjuds i mån av plats och vid tillräckligt många sökande. Betygsurval kan behövas vid fler sökande än platser. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har frågor om det.

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning, mark- och anläggning

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Mark och anläggning - lärling

 

 

 

 

Anläggningsprocessen

200

 

100

100

Anläggning 1

100

 

100

 

Anläggning2

200

 

200

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Anläggning - stensättning

100

 

100

 

Anläggning - vägbyggnad

100

 

 

100

Anläggning - ledningsbyggnad

200

 

 

200

Beläggningsarbeten

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programfördjupning - elevens val

 

 

 

 

Anläggning - gröna ytor eller Beläggningsarbeten

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 Totalt

2800

 

 

 

 

 

Utbildningsplan bygg - och anläggning, måleri

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Måleri, lärling

 

 

 

 

Måleriprocessen

200

 

100

100

Måleri 1

200

 

100

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Måleri 2

200

 

200

 

Måleri 3

200

 

 

200

Måleri 4

200

 

 

200

Måleri 5

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 

 

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning, plåtslageri

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Plåtslageri, lärling

 

 

 

 

Plåtslageriprocessen

200

 

100

100

Plåtslageri - grunder

100

 

100

 

Ventilationsplåtslageri 1

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Byggnadsplåtslageri 1

200

 

200

 

Byggnadsplåtslageri 2

200

 

200

 

Byggnadsplåtslageri 3

200

 

 

200

Byggnadsplåtslageri 4

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 

 

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning - husbyggnad

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Husbyggnad

 

 

 

 

Husbyggnadsprocessen

200

 

100

100

Husbyggnad 1

100

 

100

 

Husbyggnad 2

200

 

100

100

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Programfördjupning - Yrkesutgång Trä

 

 

 


Betong 1

100

 

100

 

Betong 2

100

 

 

100

Trä 1 - stommar

100

 

100

 

Trä 2 - beklädnad

100

 

 

100

Trä 3 - montage

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 


 

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning - husbyggnad

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Husbyggnad

 

 

 

 

Husbyggnadsprocessen

200

 

100

100

Husbyggnad 1

100

 

100

 

Husbyggnad 2

200

 

100

100

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesutgång betong - lärling

 

 

 

 

Elementmontering / Trä 1

100

 

 

100

Betong 1 - lågform o platta på mark

100

 

100

 

Betong 2 - väggar o pelare

100

 

 

100

Betong 3 - bärlag

100

 

 

100

Betong 4 - golv

100

 

 

100






Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 


 

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning - husbyggnad

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Husbyggnad

 

 

 

 

Husbyggnadsprocessen

200

 

100

100

Husbyggnad 1

100

 

100

 

Husbyggnad 2

200

 

100

100

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesutgång Glas 500 poäng - lärling

 

 

 

 

Specialyrken 1

100

 

100

 

Specialyrken 2

200

 

 

200

Specialyrken 3

200

 

 

200

Betong 3 - bärlag

100

 

 

100

Betong 4 - golv

100

 

 

100






Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 


 

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning - husbyggnad

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Husbyggnad

 

 

 

 

Husbyggnadsprocessen

200

 

100

100

Husbyggnad 1

100

 

100

 

Husbyggnad 2

200

 

100

100

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Yrkesutgång Golv - lärling

 

 

 

 

Golvläggning 1

100

 

100

 

Golvläggning 2 - våtrum

100

 

 

100

Golvläggning 3 - trä o laminat

200

 

 

200

Specialyrken 1

100

 

 

100

Betong 4 - golv

100

 

 

100






Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 


 

 

Utbildningsplan bygg- och anläggning - husbyggnad

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

50

 

Religionskunskap 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Bygg och anläggning 1

200

200

 

 

Bygg och anläggning 2

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning Husbyggnad

 

 

 

 

Husbyggnadsprocessen

200

 

100

100

Husbyggnad 1

100

 

100

 

Husbyggnad 2

200

 

100

100

Husbyggnad 3 - ombyggnad

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Yrkesutgång Murare - lärling

 

 

 

 

Betong 1 - lågform o platta på mark

100

 

100

 

Specialyrken 1

100

 

 

100

Mur- och putsverk 1 - grundmurar

100

 

 

100

Mur- och putsverk 2 - murverk

100

 

 

100

Mur- och putsverk 3 - puts

100

 

 

 






Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2800

 

 

 


Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Bygg- och anläggningsprogrammet Pdf, 487.7 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se