Fordons- & transportprogrammet

För dig som vill arbeta med olika fordon, transporter, godshantering, karosseri eller lackering. Du kan antingen börja jobba direkt efter utbildningen eller studera vidare.

Elever från fordons och transportprogrammet står framför en lastbil

Vill du jobba med olika typer av fordon? På Fordons- och transportprogrammet får du lära dig felsökning, service och reparation av personbilar och tyngre fordon. På fordons- och transportprogrammet får du möjlighet att ta B-körkort under gymnasietiden - och C- och E-körkort beroende på din inriktning.

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller i grupp. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet och att välja rätt utrustning och metoder.

Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Elever som inte har intresse av vidare studier kan välja bort de kurserna.

Elev som mekar med en bil.

Inför årskurs två väljer du specifik inriktning. I dag erbjuder vi:

Personbil

Du lär dig diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilstekniker. På skolan har vi en fullt utrustad verkstad.
Karosseri och lackering – lärlingsutbildning
Du lär dig fordonslackering, diagnostik och karosserireparation. Du kan jobba som bilskadereparatör eller billackerare.

Transport

Du lär dig trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du får möjlighet att ta truckförarkort och körkort för tung lastbil och tungt släp. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis bärgningsbilsförare eller lastbilsförare för distributions- och anläggningstransporter i Sverige och i andra delar av Europa.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2 och Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1. Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Fordonsteknik - introduktion, Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

1200 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet till höstterminen 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se