Fordons- & transportprogrammet

För dig som vill arbeta med olika fordon, transporter, godshantering, karosseri eller lackering. Du kan antingen börja jobba direkt efter utbildningen eller studera på yrkeshögskola.

Elever från fordons och transportprogrammet står framför en lastbil

Vill du jobba med olika typer av fordon? På Fordons- och transportprogrammet får du lära dig felsökning, service och reparation av personbilar och tyngre fordon. På fordons- och transportprogrammet får du möjlighet att ta B-körkort under gymnasietiden - och C- och E-körkort beroende på din inriktning.

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller i grupp. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet och att välja rätt utrustning och metoder.

I programmet ingår de kurser som ger dig en grundläggande behörighet för fortsatta eftergymnasiala studier. Dessa kan du dock välja bort om du inte tycker att det är relevant för dig.

Elev som mekar med en bil.

Inför årskurs två väljer du specifik inriktning. I dag erbjuder vi:

Personbil

Du lär dig diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilstekniker. På skolan har vi en fullt utrustad verkstad.
Karosseri och lackering – lärlingsutbildning
Du lär dig fordonslackering, diagnostik och karosserireparation. Du kan jobba som bilskadereparatör eller billackerare.

Timplanerna är preliminära och kan ändras.

Transport

Du lär dig trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du får möjlighet att ta truckförarkort och körkort för tung lastbil och tungt släp. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis bärgningsbilsförare eller lastbilsförare för distributions- och anläggningstransporter i Sverige och i andra delar av Europa.

Här kan du läsa programmets timplan. Word, 417.3 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karosseri och lackering - lärlingsutbildning

Inriktningen karosseri och lackering ska ge dig kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. En gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen.

Du läser gymnasiegemensamma kurser på skolan och resten av tiden, minst halva utbildningen, är du ute på en arbetsplats. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkesexamen som motsvarande skolförlagda yrkesprogram. Chanserna till jobb efter utbildningen är stora.

På inriktningen ingår även 16 veckors utbildning, fördelade på år 2 och 3, på Lugnetgymnasiet i Falun som är Sveriges enda branschskola inom karosseri och lackering.

Här kan du läsa programmets timplan. Word, 417.5 kB. Timplanen är preliminär och kan ändras.

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1.

Programgemensamma kurser: Fordonsteknik - introduktion, Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

1200 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Fordons- och transportprogrammet Pdf, 526 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om programmet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Thereze Jacobsson Siverskog

Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se