Vård- & omsorgsprogrammet

För dig som vill arbeta med att hjälpa människor till en bättre hälsa och vardag. Du lär dig om människors olika behov. Efter studenten kan du jobba direkt. Du får behörighet till yrkeshögskolorna och, vid val av kurser, grundläggande högskolebehörighet.

Elever på vård och omsorgsprogrammet tar blodtrycket på varandra
Foto: Hanna Maxstad.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du bland annat kunskaper om hälsa, pedagogik och psykiatri. Du lär dig om sjukvård och om hur människokroppen fungerar när den är frisk och vad som händer när den blir sjuk.

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en bred grund. Du får prova på att arbeta inom omsorgen med funktionshindrade och äldre, inom sjukvården, psykiatrin och demenssjukvården.

Individuellt val

Till årskurs två och tre väljer du individuellt val och du har möjlighet att läsa kurser inom exempelvis matematik och idrott.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Det innebär att du kan börja arbeta efter avslutade studier eller välja att studera vidare. Programmet ger dig behörighet till yrkeshögskola och dessutom ingår de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet. Dessa kurser kan du dock välja bort om du inte tycker det är relevant för dig.

Elever och en lärare runt en vårddocka.

Exempel på yrken

Tidigare elever på Vård- och omsorgsprogrammet arbetar i dag som exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor, poliser, fysioterapeuter, brandmän, chefer inom psykiatrin, personliga assistenter, socionomer eller lärare i vård och omsorg.

Moderna lokaler

Vård- och omsorgsprogrammet på KTC erbjuder stora, moderna metodrum anpassade för att efterlikna det du kommer möta i ditt yrkesliv.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Vi satsar på bra praktikplatser och mycket praktik. Under dina tre år på vård- och omsorgsprogrammet har du totalt 18 veckors praktik. Du kommer att genomföra APL inom alla vårdområden så som äldreomsorg, LSS, psykiatri och hälso- sjukvård.

Kurser och programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2 och Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1. Svenska 3 och Engelska 6 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Anatomi och fysiologi 1 och 2, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 1 och 2, Omvårdnad 1 och 2, Psykiatri 1 och 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a2, Social omsorg 1 och 2, Svenska/Svenska som andraspråk 2.

200 poäng programfördjupningskurser tillkommer.

 

Utbildingsplan

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du får läsa i programmet. Du kan också se i vilken årskurs du som elev läser kurserna.

Utbildningsplanen kan komma att ändras.

Inriktningar och yrkesutgångar erbjuds i mån av plats och vid tillräckligt många sökande. Betygsurval kan behövas vid fler sökande än platser. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har frågor om det.

 

Utbildningsplan vård- och omsorg

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

 

50

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

 

 

50

Religionskunskap 1

50

 

 

50

Samhällskunskap 1a1

50

 

50

 

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2/ Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Anatomi och fysiologi 1

50

50

 

 

Anatomi och fysiologi 2

50

50

 

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

100

 

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

 

100

 

Gerontologi och geriatrik

100

100

 

 

Hälso- och sjukvård 1

100

 

100

 

Hälso- och sjukvård 2

100

 

 

100

Omvårdnad 1

100

100

 

 

Omvårdnad 2

100

 

100

 

Psykiatri 1

100

100

 

 

Psykiatri 2

100

 

 

100

Psykologi 1

50

 

50

 

Samhällskunskap 1a2

50

 

 

50

Social omsorg 1

100

100

 

 

Social omsorg 2

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Engelska 6 eller Friskvård och hälsa

100

 

100

 

Vårdpedagogik och handledning

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 Totalt

2700

 

 

 

Logotyp vård och

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholms kommun är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi håller en hög kvalitet på våra utbildningar.

Skolan samverkar med andra utbildningsanordnare, kommuner och landsting för att ge den bästa utbildningen till framtidens personal. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare kan utbildningen formas så att de möter arbetsgivarens behov. Det innebär att elever från ett vård- och omsorgscollege är eftertraktade och ofta har lättare att få jobb.

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Pacta driver föreningen. Samarbetet inom VO-College sker på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet är processinriktat och under ständig utveckling.

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Läs mer på Vård- och omsorgscollege webbplats. Länk till annan webbplats.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Här hittar du programbladet. Pdf, 467.7 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se