Naturvetenskapsprogrammet

På naturvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram som ger dig goda möjligheter att studera vidare. Du lär dig arbeta praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier. Studietakten är intensiv och du får vara beredd på att jobba och ta stort eget ansvar. Kurserna är intressanta och ger en bred kompetens.

Programbild NA

Foto: Hanna Maxstad

Programmet har två inriktningar

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Utbildningsmöjligheter

Programmet gör dig väl förberedd för att läsa kurser eller program på högskola eller universitet.

Du får en naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier. Du fördjupar dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du läser även fördjupningskurserna bioteknik samt miljö- och energikunskap.

Du läser ytterligare en kurs i biologi och samhällskunskap, plus geografi och kurser inom miljö och hållbar utveckling. Inriktningen är tvärvetenskapligt utformat och tar upp hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze Jacobsson Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.