Lindengymnasiet

Elever umgås utanför Lindengymnasiets entré.
Foto: Hanna Maxstad

Lindengymnasiet är en del av Katrineholms gymnasieskolor. Skolbyggnaden ligger nära centralstationen och här går cirka 400 elever fördelat på fem program.


Kontaktuppgifter till personal och lärare på Lindengymnasiet.

Besök

Studiebesök

Du som går i årskurs nio och vill veta mer om våra program kan göra ett studiebesök hos oss. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola som tar kontakt och bokar in en tid på den skola som du vill besöka. Under ditt besök får du följa med på lektioner och se hur en dag på gymnasiet kan gå till. Om du har möjlighet får du gärna följa med och äta lunch.

Övriga besök

Som besökare ber vi dig anmäla dig i receptionen för att få ett parkeringstillstånd. Receptionen är öppen varje dag klockan 8-15.

Studiestöd

På skolan har vi en speciallärare som hjälper elever som har olika svårigheter med sina studier. Eleverna får mer handledning/undervisning än i stor klass.

Specialläraren:

 • Genomför pedagogiska utredningar/nivåbedömning av läs- och skrivförmåga.
 • Skriver och handleder arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av stöd.
 • Ingår i elevhälsoteamet.
 • Ger råd till all undervisande personal i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
 • Ger råd till elever och vårdnadshavare när det gäller studieplanering, studieteknik med mera.

Elevinflytande

Elevkår

Elevkåren jobbar för att öka trivsel och elevinflytande på skolan, och har därför en viktig roll för eleverna. På Lindengymnasiet består elevkårens medlemmar av elever från hela skolan som frivilligt väljer att vara med.

Elevskyddsombud

Det är bra att vara uppmärksam för hur stämningen är på skolan och om något brister i arbetsmiljön. Som elevskyddsombud deltar du bland annat på skyddsronder och framför även elevernas åsikter om arbetsmiljöfrågor. Eleverna som väljer att vara elevskyddsombud får gå på utbildning under höstterminen.

Mentorstid och Klassråd

Mentorstiden består av klassens elever och mentorer. Mentorstiden är klassens mötesplats för gemensamma frågor, här hålls även klassråd. Mentorerna ansvarar för att klassråd hålls regelbundet under terminen. Det som tas upp kan exempelvis vara:

 • Rapportering från elevrådet
 • Rapportering från skolkonferenser
 • Pedagogisk planering
 • Samplanering mellan olika ämnen
 • Val av ordningsman (elev som svarar för ordning i klassen)
 • Trivselfrågor
 • Synpunkter på arbetsmiljön
 • Gemensamma aktiviteter och mycket annat.

Programråd

För varje gymnasieprogram finns ett programråd. Programrådet består av representanter för elever, lärare, skolledning, bildningsnämnd och näringslivet. I programrådet diskuteras bland annat utbildningens innehåll och uppläggning.

Är du representant för näringslivet och vill engagera dig i våra gymnasieprogram? Hör av dig till Erik Öberg och fråga om behovet av representanter från den bransch som du representerar.

Mikael Örning (rektor)
Telefon: 0150-577 52
Mejl: mikael.orning@katrineholm.se

Skolkonferens

Skolkonferens är ett organ för beslut i vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det är även ett informationsutbyte där gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal och elever sker.

Trygghet & Trivsel

Alla som går på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppdrag är att vara uppmärksamma för hur tryggheten och trivseln är på skolan. I trygghetsteamet ingår representanter från arbetslag, elevhälsoteam men också andra personer som är centrala i elevernas dagliga liv här på skolan.

Vid akuta händelser agerar trygghetsteamet exempelvis genom att erbjuda stöd och samtal med elever och personal. Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier genom att kartlägga och samtala och följa upp med både eleven som blivit utsatt och eleven som utsatt.

Ung företagsamhet (UF)

Det finns en bred UF-erfarenhet på Lindengymnasiet. 2014 och 2015 utsågs skolan till årets UF-skola i Sörmland. Programmen på Lindengymnasiet ger goda förutsättningar för deltagande i Ung företagsamhet.

Våra entreprenörer kan under sin studietid prova på att starta och driva ett företag inom UF. Bland annat deltar UF-företagen på mässor där de visar upp och gör verklighet av sin affärsidé.

Har du frågor om UF-verksamheten är du välkommen att ta kontakt med oss.

Mikael Örning (rektor)
Telefon: 0150-577 52
Mejl: mikael.orning@katrineholm.se

Skolbibliotek

Lindengymnasiet samarbetar med kommunens bibliotek, Ängeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår skolbibliotikarie. Du kan även hitta skolbiblioteket på Instagram Länk till annan webbplats..

Evelina Nömm

Telefon: 0150-576 25
Mejl: evelina.nomm@katrineholm.se