/
/

Bygg- och miljönämnden

Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden.

Sammanträdesdatum:
2020-06-17

Paragrafer:

43–54

Datum för uppsättande:
2020-06-24

Datum för nedtagande:
2020-07-23

Förvaringsplats av protokollet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen