/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll från socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-07-28

Paragrafer:

262-267

Datum för uppsättande:
2020-07-28

Datum för nedtagande:
2020-08-21

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen