/
/

Delegationsbeslut - bidrag till stipendium - Musikens Hus Akademien

Anslag av delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-07-29

Paragrafer:

§ 87

Datum för uppsättande:
2020-07-29

Datum för nedtagande:
2020-08-21

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen