/
/

Socialnämnden

Justerat protokoll för socialnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Paragrafer:

52-63

Datum för uppsättande:
2020-08-31

Datum för nedtagande:
2020-09-24

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen