/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-09-03

Paragrafer:

302-319

Datum för uppsättande:
2020-09-07

Datum för nedtagande:
2020-10-01

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen