/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-09-09

Paragrafer:

320-323

Datum för uppsättande:
2020-09-09

Datum för nedtagande:
2020-10-05

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen