/
/

Bygg- och miljönämnden

Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden.

Sammanträdesdatum:
2020-09-23

Paragrafer:

66-74

Datum för uppsättande:
2020-09-29

Datum för nedtagande:
2020-10-22

Förvaringsplats av protokollet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen