/
/

Kommunfullmäktige

Justrat protokoll från kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Paragrafer:

68-92

Datum för uppsättande:
2020-09-29

Datum för nedtagande:
2020-10-23

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen