/
/

Service- och tekniknämnden

Justerat protokoll från service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

50-58

Datum för uppsättande:
2020-09-29

Datum för nedtagande:
2020-10-23

Förvaringsplats av protokollet:
Service- och teknikförvaltningen