/
/

Vård- och omsorgsnämnden

Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde

Sammanträdesdatum:
2020-09-24

Paragrafer:

53-63

Datum för uppsättande:
2020-09-30

Datum för nedtagande:
2020-09-23

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen