/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll från socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-10-01

Paragrafer:

347-369

Datum för uppsättande:
2020-10-01

Datum för nedtagande:
2020-10-27

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen