/
/

Kommunstyrelsen

Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2020-09-30

Paragrafer:

107-131

Datum för uppsättande:
2020-10-07

Datum för nedtagande:
2020-10-30

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen