/
/

Västra Sörmalnds Räddningstjänst, Direktionen

Justerat protokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum:
2020-10-07

Paragrafer:

18-26

Datum för uppsättande:
2020-10-12

Datum för nedtagande:
2020-11-03

Förvaringsplats av protokollet:
Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm