/
/

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Justerat protokoll från sammanträde

Sammanträdesdatum:
2020-10-08

Paragrafer:

15-17

Datum för uppsättande:
2020-10-13

Datum för nedtagande:
2020-11-04

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen