/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till Svenska Tour-tävlingen 2021

Anslag av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-10-14

Paragrafer:

96

Datum för uppsättande:
2020-10-14

Datum för nedtagande:
2020-11-05

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen