/
/

Kommunstyrelsen

Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2020-10-14

Paragrafer:

132

Datum för uppsättande:
2020-10-14

Datum för nedtagande:
2020-11-05

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen