/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll från socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-10-15

Paragrafer:

372, 377-381

Datum för uppsättande:
2020-10-15

Datum för nedtagande:
2020-11-11

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen