/
/

Vård- och omsorgsnämnden

Justerat protokoll från sammanträde

Sammanträdesdatum:
2020-10-15

Paragrafer:

64-68

Datum för uppsättande:
2020-10-15

Datum för nedtagande:
2020-11-10

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen