/
/

Socialnämnden

Justerat protokoll för socialnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Paragrafer:

77-90 (83 direktjustering)

Datum för uppsättande:
2020-10-30

Datum för nedtagande:
2020-11-25

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen