/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-10-29

Paragrafer:

398-418 (399-400 direktjustering)

Datum för uppsättande:
2020-11-03

Datum för nedtagande:
2020-11-27

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen