/
/

Kommunstyrelsen

Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2020-10-28

Paragrafer:

133-164

Datum för uppsättande:
2020-11-05

Datum för nedtagande:
2020-11-27

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen