/
/

Delegationsbeslut - Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya
coronaviruset

Anslag av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-11-06

Paragrafer:

101

Datum för uppsättande:
2020-11-06

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen