/
/

Delegationsbeslut - Tillfällig rutin om munskydd i all oundviklig ansiktsnära vård inom äldreomsorg

Anmälan av delegationsbeslut fattat av vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Sammanträdesdatum:
2020-11-06

Paragrafer:

28

Datum för uppsättande:
2020-11-09

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen