/
/

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Justerat protokoll från sammanträde

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

18-21

Datum för uppsättande:
2020-11-09

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen