/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-11-12

Paragrafer:

420

Datum för uppsättande:
2020-11-12

Datum för nedtagande:
2020-12-08

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen