/
/

Bygg- och miljönämnden

Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden.

Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Paragrafer:

75-88

Datum för uppsättande:
2020-11-13

Datum för nedtagande:
2020-12-08

Förvaringsplats av protokollet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen