/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-11-12

Paragrafer:

419-434

Datum för uppsättande:
2020-11-16

Datum för nedtagande:
2020-12-10

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen