/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till mattcurling-mattor för pensionärer

Anslag av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Paragrafer:

104

Datum för uppsättande:
2020-11-19

Datum för nedtagande:
2020-12-11

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen