/
/

Delegationsbeslut - Ställningstagande gällande tillämpning av förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

5

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen