/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

35-54

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen