/
/

Delegationsbeslut - Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya
coronaviruset 

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

12

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen