/
/

Socialnämnden

Justerat protokoll för socialnämnden

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

18-25

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen