/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till cirkusskola 2021

Anslag av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

26

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen