/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till solskydd till Pensionärernas hus

Beslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

27

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen