/
/

Delegationsbeslut-Förlängning av beslut om att bedriva undervisning på distans för kommunens högstadieskolor

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

BIN Del/2021 § 28

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen