/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till inköp av konst till Vintersalongen 2021

Anslag av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

77

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen