/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till Sweden grand Prix 2021

Anslag av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

38

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen