/
/

Delegationsbeslut - Ansökan om bidrag till musik på kommunens äldreboenden

Anslag av beslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

78

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen