/

Arkiv och släktforskning

För dig som är intresserad av släkt- och lokalhistorisk forskning eller Katrineholms historia i allmänhet, finns det mycket intressant att hämta ur kommunarkivet.

Vad finns i kommunens arkiv?

I kommunens arkiv finns det:

  • Kommunala handlingar
  • Föreningsarkiv
  • Företagsarkiv
  • Person- och släktaarkiv
  • Gårdsarkiv
  • Fotosamlingar
  • Dagspress

Besök arkivet

Kommunarkivet tar emot många besök. Hit kommer privatpersoner, släktforskare, skolklasser, olika föreningar och andra grupper på studiebesök.  

Kommunarkivet får förfrågningar om allt ifrån borttappade betyg, ritningar på äldre bostadshus, kommunala beslut, fotografier på nedlagda affärer till Elin Håkanssons klippsamling eller Carl Fredrikssons husritningar.

Om du vill besöka arkivet ska du boka en tid. Arkivpersonalen är ibland ute på olika uppdrag och finns kanske inte på plats om man dyker upp oanmäld.

Besöksadress
Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset

Öppettider
Besök efter överenskommelse.
Telefon: 0150-570 31
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se

Digitalt bildarkiv med gamla Katrineholmsbilder

Du är varmt välkommen att använda vårt digitala bildarkiv för att söka efter historiska bilder från Katrineholm.

Om bildarkivet

I vårt digitala bildarkiv hittar du bilder från Katrineholm, tagna under mer än 100 år. Här finns bilder på bland annat människor, byggnader, platser och händelser. De bilder som finns tillgängliga är försedda med den information som följt med negativet, vanligen årtal och beskrivning. Ibland finns mer information.

Villkor för användning av bilderna

  • Ange alltid fotografens namn i samband med publicering (om denna information finns).
  • Bilderna i arkivet är avsedda för eget privat bruk. Du får alltså inte använda, publicera eller dela dem i kommersiella sammanhang.