/

Kris & säkerhet

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

Viktiga telefonnummer

I nödsituation ring 112

Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om till exempel anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om pass, trafik, migration och tillstånd.

Information vid olyckor och kriser ring 113 13

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. 

Räddningstjänst

För brandsläckning och räddning ring 112 - i fall där det inte är bråttom, ring dagtid Katrineholms kommuns växel 0150-570 00.

Risklinjen

För att anmäla fel på gator, vattenledningar, parker med mera samt för att anmäla olycksfallsrisker inom Katrineholms kommun ring 0150-571 69. 

Social beredskap

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete gäller endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästa vardag. Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS Alarm på telefon 08-454 29 48. 

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor. 

Telefonen är öppen vardagar klockan 9 - 12 och 13 - 16 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen. 

Numret till orostelefonen är 020-100 200.

Om krisen kommer

Om en allvarlig och omfattande händelse inträffar i kommunen läggs information ut på den här webbplatsens startsida. Information om krisläget uppdateras kontinuerligt.

 Mer information om hur du kan förbereda dig för en kris hittar du på:

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA.

 Det finns två typer av VMA:

  • varningsmeddelande via utomhussignal, radio/TV och text-TV (sida 100), som ska sändas omedelbart vid risk för skada på liv, egendom eller miljö.

  • informationsmeddelande via radio/TV och text-TV. Detta meddelande behöver inte sändas omedelbart.

Ett VMA kan alltså föregås av utomhussignalen Viktigt meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör utomhussignalen ska du:

  • söka skydd inomhus
  • stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på radio främst P4 lokalradion och se på TV för information och text-TV
    söka information på kommunens webbplats.

När faran är över startas signalen Faran Över - en cirka 30 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december

Brotts- och skadeförebyggande arbete

Vi arbetar med att förebygga brott och skador inom kommun. Tillsammans med polis och andra myndigheter arbetar vi för ett tryggare och säkrare Katrineholm.

Trygghet och säkerhet

För frågor om trygghet och säkerhetsfrågor, kontakta:

  • Säkerhetschef och samordnare inom brandskydd Tobias Plantin, 0150-48 80 97.
  • Beredskapsamordnare Alexander Jansson, 0150-570 23